Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112)

- T01924

Toezegging Onderzoek naar overzichtelijkheid en toepasbaarheid van openbare orderecht (33.112)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen in afwachting van het eind 2017 toezenden van informatie inzake de voornemens van de minister van V&J over de verbetering van de overzichtelijkheid en toepasbaarheid van het openbare-orderecht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren