Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522)

- 34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 maart 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer