Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 februari 2017
1.
34506

Initiatiefvoorstel-Van Laar Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 07-03-2017.

2.
34524

Goedkeuring Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro

De commissie brengt eindverslag uit en stelt aan de Voorzitter voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 07-03-2017.

3.
Mededelingen en informatie

De mededelingen en informatie gaven geen aanleiding tot het stellen van vragen of het plaatsen van opmerkingen.

4.
Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk