Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
34506

Initiatiefvoorstel-Van Laar Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 07-03-2017.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk