Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 februari 2017
1.
34568

Vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Flierman), D66 (Engels), PvdA (Postema) en SGP (Schalk).

2.
Toezeggingen T02033, T02363 en T02397

Toezegging Instelling staatscommissie (34.550); Toezegging Instelling staatscommissie; Toezegging Motie onder aandacht staatscommissie brengen (30.874 (R1818))

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 februari 2017 inzake instelling van een staatscommissie (34430, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02033, T02363 en T02397 als voldaan. Zij verzoekt haar voorzitter in overleg met de Kamervoorzitter na te gaan bij wie de regie ligt voor het instellen van een begeleidingscommissie, bij de commissie of de Kamervoorzitter (gehoord het College van Senioren).

3.
Rondvraag

Het lid Huijbregts-Schiedon (VVD) meldt dat haar fractie geen inbreng heeft bij wetsvoorstel 34268, waarvoor het voorbereidend onderzoek op 21 februari 2017 plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman