Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verantwoording over de wijze waarop het Planbureau voor de Leefomgeving tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact (33.348) (T02193)

- Toezegging T02192 (Evaluatie Natuurpact toezenden aan de Kamer) en toezegging T02193 (Verantwoording over de wijze waarop het PBL tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact)

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 25 januari 2017 (33348, AC)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Schaap (VVD), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), Vos (GroenLinks) en Teunissen (PvdD).
De commissie besluit de staatssecretaris te vragen om een kabinetsreactie op het rapport van het PBL.
De commissie besluit toezegging T02192 als voldaan aan te merken.
De commissie besluit toezegging T02193 als openstaand aan te merken.
De conceptbrief zal worden voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer