Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2017 (34.550)

- T02364

Toezegging Financiële dekking initiatiefwetsvoorstellen (34.550)

De commissie verzoekt de voorzitter en griffier, enkele suggesties rond het vraagstuk van de financiële dekking van initiatiefwetsvoorstellen, alsmede moties, op schrift te stellen en naar de tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer te leiden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren