Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662)

- 34662

Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

De commissie stelt voor inbreng voor het verslag te leveren op dinsdag 21 februari 2017. De commissie ontvangt de nota naar aanleiding van het verslag bij voorkeur uiterlijk op dinsdag 28 februari 2017. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 maart 2017, inclusief stemming.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren