Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoren invulling wettelijke burgerschapstaak (33.740) (T01974)

- T01974 - Monitoren invulling wettelijke burgerschapstaak

Brief - met afschrift brief aan Tweede Kamer - van de minister en de staatssecretaris van OCW (34550 VIII, D)

De commissie besluit op 21 februari 2017 inbreng te leveren voor het schriftelijk overleg.
De commissie besluit toezegging T01974 als openstaand aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer