Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Erfgoedbalans 2017 (31.482)

- Erfgoedbalans 2017 en toezegging T01412 - Hoe gaan gemeenten om met cultuurhistorie in bestemmingsplannen

Brief - met bijlage - van de minister van OCW van 9 februari 2017 (31482, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.
De commissie besluit toezegging T01412 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer