Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 februari 2017
1.
34471

Modernisering speelcasinoregime

De commissie besluit de procedure aan te houden totdat de Kamer de memorie van antwoord heeft ontvangen ten aanzien van het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33996).
De commissie besluit tevens een brief aan de staatssecretaris van V&J te sturen met het verzoek een prognose te geven wanneer de Kamer de memorie van antwoord kan verwachten.

2.
34253

Wet versterking positie curator

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

3.
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Wezel) en PvdA (Beuving). De initiatiefnemers zal in het verslag verzocht worden de vragen spoedig doch zorgvuldig en volledig te beantwoorden, gelet op het plenaire debat over het initiatiefvoorstel dat - onder voorbehoud - gepland staat voor 7 maart 2017.

4.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler). De proef van het nader voorlopig verslag wordt tijdens de commissievergadering van 21 februari 2017 vastgesteld.

5.
E160054

Voorstel voor een richtlijn over een evenredigheidstoets vóór de vaststelling van nieuwe regulering van beroepen

De commissie ziet af van schriftelijk overleg over het richtlijnvoorstel en besluit dit voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit van het deskundigengesprek over het wetsvoorstel Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067), dat op 21 februari 2017 plaatsvindt, een woordelijk verslag door de Dienst Verslag en Redactie te laten maken.

7.
Rondvraag

Het lid Wezel (SP) geeft aan af te zien van plenaire beraadslaging over het wetsvoorstel Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (34086). De commissie stelt vervolgens voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren