Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987)

-
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Wezel) en PvdA (Beuving). De initiatiefnemers zal in het verslag verzocht worden de vragen spoedig doch zorgvuldig en volledig te beantwoorden, gelet op het plenaire debat over het initiatiefvoorstel dat - onder voorbehoud - gepland staat voor 7 maart 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren