Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot na een nog te organiseren deskundigenbijeenkomst. Op basis van de inbreng van de commissie op 21 februari 2017, zal een voorstel hiervoor worden voorbereid door de voorzitter van de commissie en de leden Bredenoord (D66), Don (SP), Nooren (PvdA) en mogelijk Van Dijk (SGP).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer