Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 februari 2017
1.
E160047

Commissiemededeling: Europees Defensie Actieplan

De fracties van de VVD (Van Kappen), PvdA (Schrijver), D66 (Schaper), PVV (Faber-Van de Klashorst), SP (Van Apeldoorn) en ChristenUnie (Kuiper) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie (alleen PvdA) aangaande het Europees Defensie Actieplan (COM(2016)950) d.d. 30 november 2016.

2.
Meerjarig perspectief op de krijgsmacht

Toekomst van de krijgsmacht

De commissie besluit niet in schriftelijk overleg te treden met de regering over de brief van de Minister van Defensie 'Houvast in een onzekere wereld: lijnen van ontwikkeling in het meerjarig perspectief voor een duurzame gerede en snel inzetbare krijgsmacht' (33763, A).

De commissie verzoekt verder om een conceptprogramma voor het werkbezoek aan Defensie in maart te kunnen bespreken.

3.
Follow-up evaluatie Ambassadeursconferentie

De commissie besluit naar aanleiding van de commissie-evaluatie van de Ambassadeursconferentie van 1 februari jl. een korte brief te sturen aan de Minister van Buitenlandse Zaken met drie aandachtspunten die tijdens de gesprekken met de ambassadeurs aan de orde zijn geweest. De brief zal vooraf aan de leden worden voorgelegd.

4.
Mededelingen en informatie

De mededelingen en informatie geven geen aanleiding tot het stellen van vragen of het plaatsen van opmerkingen.

5.
Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk