Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 4 april 2017 te houden. Tevens wenst zij op 28 maart 2017 een informeel, besloten gesprek met de CTIVD te organiseren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman