Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662)

- 34662

Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Van de Ven) en het CDA (Van Rij).
De commissie benadrukt nogmaals haar inzet om het wetsvoorstel 34662 op 7 maart 2017 plenair af te ronden (inclusief stemming) onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op dinsdag 28 februari a.s.
De griffier verzoekt de leden uiterlijk 1 maart a.s. aan te geven of zij spreektijd wensen tijdens het plenaire debat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren