Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoren invulling wettelijke burgerschapstaak (33.740) (T01974)

- T01974 - Monitoren invulling wettelijke burgerschapstaak

Brief - met afschrift brief aan Tweede Kamer - van de minister en de staatssecretaris van OCW (34550 VIII, D)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Ganzevoort (GroenLinks). De conceptbrief wordt onder de leden verspreid per e-mail.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer