Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34.628)

- 34628

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren