Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 februari 2017
1. 34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie stelt het nader voorlopig verslag ongewijzigd vast.

2. Ontwerpbesluit vergoedingen rechtsbijstand asielzaken

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen naar aanleiding van voorhang Ontwerpbesluit aanpassing Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017

De commissie besluit op 7 maart 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

3. T02356

Verslag van een schriftelijk overleg inzake verzoek om samenhangende analyse strafrechtketen; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017

De commissie besluit de toezegging als openstaand te handhaven in afwachting van de door de minister van V&J toe te zenden samenhangende analyse in de tweede helft van 2017.

4. E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 7 maart 2017.

5. Rondvraag

De commissie stelt de Voorzitter voor het plenaire debat over het initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33987), dat thans - onder voorbehoud - geagendeerd staat voor 7 maart 2017, te verplaatsen naar 21 maart 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren