Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987)

-
Rondvraag

De commissie stelt de Voorzitter voor het plenaire debat over het initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33987), dat thans - onder voorbehoud - geagendeerd staat voor 7 maart 2017, te verplaatsen naar 21 maart 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren