Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie stelt het nader voorlopig verslag ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren