Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie streeft ernaar om het conceptprogramma voor de deskundigenbijeenkomst op 21 maart 2017 vast te stellen en zal op 7 maart 2017 geïnformeerd worden over de eerste bevindingen van de voorbereidingsgroep. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 april of 16 mei (in de ochtend), bij voorkeur in de plenaire zaal.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer