Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse monitoring (32.402) (T02175)

- Toezeggingen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Brief - met bijlage - van de minister van VWS van 15 februari 2017 (32402, U)

De commissie neemt kennis van de brief (32402, U) en besluit t.a.v. de toezeggingen het volgende:
- T02174: deels voldaan (in afwachting van evaluatie) met als deadline 1 januari 2021;
- T02175: openstaand met als deadline 1 juli 2018;
- T02176: voldaan;
- T02177: eerder als voldaan aangemerkt;
- T02178: geen wijziging: blijft deels voldaan (in afwachting van onderzoek) met als deadline 1 juli 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer