Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 februari 2017
1.
34333

Grensoverschrijdende zorg

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Het in de memorie van antwoord beloofde onderzoek naar nabestaanden die niet meer verdragsgerechtigd zijn, wordt als toezegging geregistreerd.

2.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie streeft ernaar om het conceptprogramma voor de deskundigenbijeenkomst op 21 maart 2017 vast te stellen en zal op 7 maart 2017 geïnformeerd worden over de eerste bevindingen van de voorbereidingsgroep. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 april of 16 mei (in de ochtend), bij voorkeur in de plenaire zaal.

3.
Toezeggingen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Brief - met bijlage - van de minister van VWS van 15 februari 2017 (32402, U)

De commissie neemt kennis van de brief (32402, U) en besluit t.a.v. de toezeggingen het volgende:
- T02174: deels voldaan (in afwachting van evaluatie) met als deadline 1 januari 2021;
- T02175: openstaand met als deadline 1 juli 2018;
- T02176: voldaan;
- T02177: eerder als voldaan aangemerkt;
- T02178: geen wijziging: blijft deels voldaan (in afwachting van onderzoek) met als deadline 1 juli 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer