Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
34506

Initiatiefvoorstel-Van Laar Wet zorgplicht kinderarbeid

De fracties van de VVD (Schaap), het CDA (Hoekstra), D66 (Stienen), de PVV (Faber-Van de Klashorst), de SP (Overbeek), de PvdA (Schrijver) en de SGP (Van Dijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.
De fractie van GroenLinks (Lintmeijer) sluit zich waarschijnlijk aan bij de door de SP-fractie geleverde inbreng.
De commissie levert de inbreng uiterlijk donderdag a.s. aan. Het streven is het voorlopig verslag begin volgende week via de commissie naar de initiatiefnemer te sturen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk