Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 maart 2017
1.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 4 april 2017 te houden.

2.
34479

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 28 maart 2017 te houden.

3.
34508

Beperken heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enkele openbare werken van algemeen nut

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

4.
Mededelingen en informatie

De voorzitter wijst erop dat het Rathenau Instituut op 18 april aanstaande van 16:00-17:00 uur een toelichting geeft voor de commissies BIZA en V&J op het rapport “Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving”.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman