Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34.479)

-
34479

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 28 maart 2017 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman