Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016 (34.426)

- 34 426

Comptabiliteitswet 2016

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren