Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2017 (34.550)

- 34 550, V

verslag van een schriftelijk overleg over publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

- Rondvraag

Het lid Schalk (SGP) geeft aan dat hij zeer uitkijkt naar de antwoorden van de minister van SZW naar aanleiding van de toezegging T02392 gedaan (tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan 2017) door de staatssecretaris van Financiën inzake de marginale druk. De griffier zal een rappel uitsturen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren