Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling (34.788)

-
Planning behandeling pakket Belastingplan 2018 en Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie stelt voor de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) op dinsdag 21 november 2017 te houden.

De commissie neemt kennis van de vastgestelde behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer en stelt de volgende planning voor:

Planning behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer
- dinsdag 21 november 2017: procedure + technische briefing
- dinsdag 28 november 2017: voorbereidend onderzoek (memorie van antwoord ontvangen op vrijdag 1 december 2017)
- dinsdag 5 december 2017: (eventuele) inbreng voor het verslag (nota n.a.v. verslag ontvangen op vrijdag 8 december 2017)
- maandag 11 + dinsdag 12 december 2017: plenaire behandeling
- dinsdag 19 december 2017: stemming over de wetsvoorstellen

De commissie merkt op dat op dinsdag 21 november 2017 de procedurebehandeling en technische briefing van het pakket Belastingplan 2018 tegelijkertijd plaatsvinden met de AFB en verzoekt de griffier om zorg te dragen voor een goed verloop van deze dag met voldoende ruimte voor een adequate behandeling van genoemde elementen.

In verband hiermee wenst de commissie enkele weken tevoren de planning van 21 november 2017 nogmaals te bespreken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren