Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 7 maart 2017
1.
T02383

Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 3 maart 2017 in het kader van toezegging t02382 over het sociaal bestaansminimum in Caribisch Nederland. De commissie besluit naar aanleiding van deze brief op 28 maart 2017 een mondeling overleg te voeren met de staatssecretaris van SZW.

2.
Aanstelling waarnemend Gezaghebber Sint Eustatius

De commissie bespreekt de brief van de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer van 23 februari 2017 inzake stand van zaken Sint Eustatius en de reactie van de minister van BZK op deze brief van 7 maart 2017. De commissie besluit hierover in overleg te treden met de minister.

3.
Rondvraag

De commissie besluit de minister van BZK uit te nodigen voor een mondeling overleg over openstaande toezeggingen aan de Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman