Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

-
34355

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 maart 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer