Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)

-
Toezegging T02402- Toezending Plan van aanpak lerarentekort

Brief van de minister en staatssecretaris van OCW van 24 februari 2017 (34458, G)

De commissie besluit toezegging T02402 te registreren en - naar aanleiding van de brief van 24 februari 2017 - direct als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer