Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2017 (34.550)

- Rondvraag

Het lid Schalk (SGP) geeft aan dat hij zeer uitkijkt naar de antwoorden van de minister van SZW naar aanleiding van de toezegging T02392 gedaan (tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan 2017) door de staatssecretaris van Financiën inzake de marginale druk. Ambtelijk zal geïnformeerd worden naar de stand van zaken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren