Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34.165)

-
34165

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 april 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren