Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34.471)

-
34471

Modernisering speelcasinoregime

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 april 2017. Zij spreekt tevens de wens uit te zijner tijd over het wetsvoorstel een plenair debat te houden tezamen met het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33996).

NB: de inbrengdatum is op aanwijzing van de commissievoorzitter nader bepaald op 18 april 2017, gelet op de beoogde onderzoekstermijn van zes weken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren