Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Het conceptprogramma voor de deskundigenbijeenkomst en de concept-uitnodigingsbrief zullen zo mogelijk op 21 maart 2017 ter vaststelling geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer