Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522)

- 34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt - uiterlijk 9 maart - geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), CDA (Flierman), D66 (Prast), SP (Don), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk). Na de ontvangst van de antwoorden zal de commissie zich beraden op de vraag op welke wijze zij verder geïnformeerd wil worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer