Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399)

-
32399

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

- De commissies besluiten het wetsvoorstel Zorg en dwang (31996) en het wetsvoorstel Verplichte ggz (32399) - inclusief de wijzigingen die via het wetsvoorstel Verplichte ggz in de Wet Zorg en dwang (31996) en de Wet Forensische zorg (32398) zijn aangebracht - gezamenlijk in procedure te nemen, in gecombineerde commissievergaderingen van VWS en V&J.
- De commissies stellen een technische briefing over de gevolgen van de wijziging van de Verplichte ggz voor de drie wetsvoorstellen over gedwongen zorg door de betrokken ministeries op prijs, bij voorkeur op korte termijn.
- Op verzoek van de commissies zullen de leden Schnabel (D66), Barth (PvdA) en Ganzevoort (GroenLinks) de voorbereiding van een deskundigenbijeenkomst ter hand nemen.

-
31996

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten

- De commissies besluiten het wetsvoorstel Zorg en dwang (31996) en het wetsvoorstel Verplichte ggz (32399) - inclusief de wijzigingen die via het wetsvoorstel Verplichte ggz in de Wet Zorg en dwang (31996) en de Wet Forensische zorg (32398) zijn aangebracht - gezamenlijk in procedure te nemen, in gecombineerde commissievergaderingen van VWS en V&J.
- De commissies stellen een technische briefing over de gevolgen van de wijziging van de Verplichte ggz voor de drie wetsvoorstellen over gedwongen zorg door de betrokken ministeries op prijs, zo mogelijk op korte termijn.
- Op verzoek van de commissies zullen de leden Schnabel (D66), Barth (PvdA) en Ganzevoort (GroenLinks) de voorbereiding van een deskundigenbijeenkomst ter hand nemen.

-
32398

Wet forensische zorg

De commissies besluiten de wijzigingen die via het wetsvoorstel Verplichte ggz (32399) in het wetsvoorstel Forensische zorg zijn aangebracht, te betrekken bij de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen Zorg en dwang (31996) en Verplichte ggz (32399).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer