Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 maart 2017
1.
34377

Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), PvdA (Sini), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

2.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 maart 2017 inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen (34550 VII, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

Rappel:
T01688: de deadline wordt verschoven naar 1 augustus 2017.
T02030: de deadline wordt verschoven naar 1 april 2017.
T02231: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.

Vooruitblik:
T01602: de deadline wordt verschoven naar 1 november 2017.
T01970: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2018.
T02108: de toezegging staat nog open.
T02239: de toezegging staat nog open.

3.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel W&R

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 maart 2017 inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen (34550 XVIII, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

Rappel:
T02275: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2017.

Vooruitblik:
T02074: de toezegging staat nog open.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie wenst het gesprek op 28 maart 2017 met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (34588) zonder externe toehoorders te voeren


De griffier van de commissie,
Fred Bergman