Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Tellegen Wet aanpak woonoverlast (34.007)

-
Mededelingen en informatie

De commissie wenst het gesprek op 28 maart 2017 met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (34588) zonder externe toehoorders te voeren


De griffier van de commissie,
Fred Bergman