Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)

-
34377

Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), PvdA (Sini), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman