Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 maart 2017
1. T01183 - Toezegging Evaluatie regeling ANBI’s en SBBI’s

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 31 januari 2017

De commissie besluit toezegging T01183 als openstaand aan te merken en besluit tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris op 11 april 2017.

2. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de minister van Financiën van 9 maart 2017 in reactie op rappelbrief van 2 februari 2017 (verslag schriftelijk overleg 34550 IX, E)

De commissie besluit het volgende omtrent de gerappelleerde toezeggingen:
- T01183: zie het besluit tijdens de commissievergadering van 21 maart 2017 (status: openstaand);
- T01868: in afwachting van de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden blijft de status van de toezegging openstaand;
- T01873: de toezegging kan als voldaan worden aangemerkt;
- T02186: de commissie houdt vast aan het besluit van 14 februari jl. (status: voldaan);
- T02188: de toezegging kan als voldaan worden aangemerkt;
- T02256: de toezegging kan als voldaan worden aangemerkt;
- T02260: de toezegging kan als voldaan worden aangemerkt;
- T02299: de toezegging kan als voldaan worden aangemerkt;
- T02312: in afwachting van nader bericht kan de toezegging als deels voldaan worden aangemerkt;
- T02314: de toezegging kan als voldaan worden aangemerkt;
- T02364: de toezegging kan als voldaan worden aangemerkt;
- T02392: In afwachting van de ontvangst van het onderzoek van de minister van SZW kan de toezegging als deels voldaan worden aangemerkt.

3. T02364 - Financiële dekking (initiatief)wetsvoorstellen en moties

Toezegging Financiële dekking initiatiefwetsvoorstellen (34.550)

De commissie besluit toezegging T02364 als voldaan aan te merken.
Een meerderheid van de commissie stemt in met het vaststellen van de brief aan de Commissie Werkwijze Eerste Kamer onder voorbehoud van het opnemen van de formulering dat de brief niet unaniem gedragen wordt.

4. Rondvraag

De voorzitter van de commissie bedankt het lid Van Rooijen (50PLUS) voor de getoonde inzet en betrokkenheid als lid van de vaste commissie voor financiën en feliciteert hem met zijn verkiezing als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren