Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 maart 2017




1.
32317, HJ

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 en besluit naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).

2.
Terugkoppeling interparlementaire commissiebijeenkomst "The third reform of the Common European Asylum System - up for the challenge" in het Europees Parlement

mondelinge terugkoppeling door de leden Oomen-Ruijten (CDA) en Stienen (D66)

De leden Oomen-Ruijten (CDA) en Stienen (D66) verzorgen een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de interparlementaire bijeenkomst "The third reform of the Common European Asylum System - up for the challenge" die op 28 februari jl. plaatsvond in het Europees Parlement.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren