Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

- 32317, HJ

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 en besluit naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren