Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 21 maart 2017
1.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 13 maart 2017 in reactie op het toezeggingenrappel van februari 2017 voor wat betreft de toezeggingen T01220, T01222, T01224, T01461, T02321, T02324, T02325, T02322 en T02323. De commissie besluit als volgt:

- de status van toezegging T01220 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 januari 2018;
- de status van toezegging T01222 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01224 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 januari 2018;
- de status van toezegging T01461 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 januari 2018;
- de status van toezegging T02321 blijft, in afwachting van de toegezegde actieplannen van de minister van OCW, ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 juli 2017;
- de status van toezegging T02324 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 augustus 2017;
- de status van toezegging T02325 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 juli 2017;
- de status van toezegging T02322 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 januari 2018;
- de status van toezegging T02323 blijft, in afwachting van de rapportage Internationale Mensenrechtenprocedures over het jaar 2016 zoals die in de brief van de minister van BZK d.d. 10 januari 2017 (EK, 34550 IV, G) in het vooruitzicht wordt gesteld, ongewijzigd (openstaand).

Voorts besluit de commissie bovenstaande nog openstaande toezeggingen te bespreken tijdens het mondeling overleg met de minister van BZK op 4 april 2017.

2.
Voorbespreking mondeling overleg met de minister van BZK 4 april 2017

De commissie houdt een voorbespreking van het mondeling overleg met de minister van BZK over de openstaande toezeggingen en moties op 4 april 2017.

3.
Aanstelling waarnemend Gezaghebber Sint Eustatius

De commissie bespreekt de laatste stand van zaken m.b.t. de aanstelling van een waarnemend Gezaghebber op Sint Eustatius.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman