Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 maart 2017
1.
33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot een nader te bepalen datum, om zich te laten informeren door een aantal deskundigen. Zij zal daartoe een deskundigenbijeenkomst organiseren op een nader te bepalen datum, waarbij zowel het onderhavige wetsvoorstel als het wetsvoorstel Computercriminaliteit III (34372) centraal staat. De commissie kiest uit haar midden de volgende leden die de voorbereidingsgroep vormen voor de organisatie van de deskundigenbijeenkomst: Duthler (VVD), Bredenoord (D66), Beuving (PvdA) en Strik (GroenLinks).

2.
34067

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden, in afwachting van de uitkomst van de procedure omtrent het controversieel verklaren van wetsvoorstellen door de Kamer.

3.
Ontwerpbesluit vergoedingen rechtsbijstand asielzaken

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen naar aanleiding van voorhang Ontwerpbesluit aanpassing Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel).

4.
T02454

Toezegging tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

De commissie besluit de brief van 16 maart 2017 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek ten aanzien van het initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen (34165) te verplaatsen naar 18 april 2017.

6.
Rondvraag

De commissievoorzitter deelt mee dat de technische briefing ten aanzien van de wetsvoorstellen over de gedwongen zorg (31996, 32398 en 32399), waarbij zowel de commissie VWS als V&J betrokken is, plaatsvindt op 28 maart 2017 van 9.45 uur tot 10.45 uur.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren