Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34.165)

-
Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek ten aanzien van het initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen (34165) te verplaatsen naar 18 april 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren