Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Computercriminaliteit III (34.372)

-
33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot een nader te bepalen datum, om zich te laten informeren door een aantal deskundigen. Zij zal daartoe een deskundigenbijeenkomst organiseren op een nader te bepalen datum, waarbij zowel het onderhavige wetsvoorstel als het wetsvoorstel Computercriminaliteit III (34372) centraal staat. De commissie kiest uit haar midden de volgende leden die de voorbereidingsgroep vormen voor de organisatie van de deskundigenbijeenkomst: Duthler (VVD), Bredenoord (D66), Beuving (PvdA) en Strik (GroenLinks).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren