Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 maart 2017
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit het programma van de deskundigenbijeenkomst over dit wetsvoorstel op enige punten aan te passen. Het conceptprogramma wordt op 28 maart 2017 ter bespreking geagendeerd.

2.
Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief van de minister van VWS van 21 februari 2017 in reactie op brief van 18 januari 2017 (verslag schriftelijk overleg 33509, W)

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en SP (Gerkens).

3.
Rondvraag

De technische briefing voor de commissies VWS en V&J over de gevolgen van de wijziging van de Verplichte ggz (32399) voor de wetsvoorstellen over gedwongen zorg, zal gehouden worden op 28 maart 2017, 09:45 - 10:45 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer